Kiedy wskazane jest wykonanie badania cytogenetycznego (badania kariotypu)?

Wykonanie badania cytogenetycznego (badania kariotypu) należy rozważyć w przypadkach:
dr n. przyr. Alicja Ilnicka, tel. 605 066 320
dr n. med. Barbara Pawłowska, tel. 504 037 387