Informujemy, że z dniem 31.12.2018r. Laboratorium KARYOTEST zakończyło swoją działalność.

Badanie cytogenetyczne polecamy Państwu wykonać w Zakładzie Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii (telefon 22 4582572 w godzinach 9 - 15).


Pobieranie materiału do badań

Badanie cytogenetyczne (badanie kariotypu) wykonywane jest zwykle raz w życiu, gdyż wynik badania, poza wyjątkowymi sytuacjami, nie zmienia się.

Materiał do badań cytogenetycznych (próbka krwi) pobierany jest
w Punkcie Pobrań SPZOZ Lecznica Centrum w Warszawie,
ul. Śliska 5, I piętro, pokój 121;
p
oniedziałek - piątek w godzinach 8.00 - 10.00.

Badanie kariotypu nie wymaga od pacjenta przygotowania - nie trzeba być na czczo.

Nie jest konieczne skierowanie. Przy pobieraniu próbki krwi pacjenci proszeni są o wypełnienie formularza. Można go również pobrać poniżej i oddać wypełniony przy pobieraniu materiału:

Koszt badania wynosi 350 PLN od osoby.
Opłatę należy wpłacić w ciągu miesiąca od pobrania próbki krwi
na konto nr: 62 1140 2004 0000 3402 3594 8156

Czas oczekiwania na wynik - ok. miesiąca

Wynik badania cytogenetycznego (badania kariotypu) może być wysłany na podany przez pacjenta adres z zachowaniem procedur ochrony danych osobowych lub odebrany osobiście.

dr n. przyr. Alicja Ilnicka, tel. 605 066 320
dr n. med. Barbara Pawłowska, tel. 504 037 387