Profilaktyczne badania przed planowaną ciążą

W populacji ogólnej, zrównoważone aberracje chromosomowe występują z częstością 1 na 500 osób. Ponieważ najczęściej nie wywołują one żadnych objawów klinicznych stwierdza się je wykonując badania cytogenetyczne u chorych członków rodziny (często noworodków), u których rozpoznano niezrównoważoną aberrację chromosomową lub wykonując badanie cytogenetyczne małżeństw z niepowodzeniami rozrodu (poronieniami, martwymi urodzeniami).

Wykonanie badania cytogenetycznego przed planowaną ciążą pozwoli potwierdzić lub wykluczyć nosicielstwo zrównoważonej aberracji chromosomowej i określić czy istnieje podwyższone ryzyko urodzenia chorego dziecka (dziecka z niezrównoważoną aberracją chromosomową). Taka informacja umożliwi świadomy wybór optymalnej drogi spełnienia planów rodzicielskich.

dr n. przyr. Alicja Ilnicka, tel. 605 066 320
dr n. med. Barbara Pawłowska, tel. 504 037 387