Niepłodność o niewyjaśnionej przyczynie

Według definicji WHO, niepłodność jest to "niemożność zajścia w ciążę u seksualnie aktywnej pary niestosującej jakiejkolwiek antykoncepcji przez okres co najmniej 1 roku regularnego pożycia". Ze względu na wagę i złożoność problemu, WHO uznało niepłodność za jednostkę chorobową. Niepowodzenia prokreacji dotykają co 6 parę i w równym stopniu spowodowane są "problemami" po stronie kobiety jak i mężczyzny.

Niepłodność może być związana z występowaniem u jednego z partnerów zrównoważonej aberracji chromosomowej. W niektórych przypadkach, gdy nastąpi przekazanie aberracji w formie niezrównoważonej może dojść do zatrzymania rozwoju zarodka w bardzo wczesnym stadium tak, że ciąża nie jest zauważona.

Pewne aberracje chromosomowe powodują u ich nosicieli zaburzenia rozwoju komórek rozrodczych doprowadzając do ograniczenia płodności lub wręcz do niepłodności.

dr n. przyr. Alicja Ilnicka, tel. 605 066 320
dr n. med. Barbara Pawłowska, tel. 504 037 387