Dr n. przyr. Alicja Ilnicka
kierownik Laboratorium, specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
 • studia - kierunek Analityki Klinicznej na Wydziale Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu
 • praca doktorska pt. "Cytogenetyczne badania małżeństw
  z niepowodzeniami prokreacji" - Instytut - Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
 • adiunkt w renomowanym zakładzie genetyki człowieka w Warszawie
 • członek Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka

Dr n. med. Barbara Pawłowska
specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej
 • studia - Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Warszawskiego
 • praca doktorska pt. "Zastosowanie cebulek włosowych
  do diagnostyki niektórych wrodzonych chorób metabolicznych
  i do badań nad lokalizacją genów" - II Wydział Akademii Medycznej w Warszawie
 • roczny staż w Duncan Guthrie Institute of Medical Genetics
  w Glasgow UK
 • adiunkt w renomowanym zakładzie genetyki człowieka w Warszawie
 • członek Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka, Europejskiego Towarzystwa Cytogenetyki Człowiekadr n. przyr. Alicja Ilnicka, tel. 605 066 320
dr n. med. Barbara Pawłowska, tel. 504 037 387