Kontakt

Laboratorium Badań Cytogenetycznych KARYOTEST - NZOZ
ul. Śliska 5
00-127 Warszawa

e-mail: karyotest@karyotest.plDr n. przyr. Alicja Ilnicka
tel. 605 066 320
e-mail: a.ilnicka@karyotest.pl

Dr n. med. Barbara Pawłowska
tel. 504 037 387
e-mail: b.pawlowska@karyotest.pl
dr n. przyr. Alicja Ilnicka, tel. 605 066 320
dr n. med. Barbara Pawłowska, tel. 504 037 387