W okresie świątecznym Punkt Pobrań czynny będzie do 18 grudnia (włącznie) oraz w dniach 27 i 28 grudnia 2018 roku. Od 1 stycznia 2019 roku Punkt Pobrań nie będzie przyjmował nowych pacjentów.

Życzymy zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w Nowym Roku.


Laboratorium Badań Cytogenetycznych KARYOTEST
jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej wpisanym
do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 2589.

Laboratorium specjalizuje się w wykonywaniu badań cytogenetycznych (badań kariotypu) u pacjentów z niepowodzeniami rozrodu (poronieniami samoistnymi, niepłodnością), zaburzeniami rozwoju płciowego, a także badań profilaktycznych przed planowaną ciążą.

Badania kariotypu wykonywane są przez doświadczonych cytogenetyków posiadających specjalizację z laboratoryjnej genetyki medycznej, których kwalifikacje zawodowe i dorobek naukowy zostały zdobyte podczas wieloletniej pracy w renomowanym zakładzie genetyki medycznej.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu usług, w Laboratorium stosowany jest system audytu wewnętrznego. Laboratorium przystąpiło również do zewnętrznego, międzynarodowego systemu kontroli jakości - Labquality.
W przypadku nieprawidłowego wyniku badania kariotypu istnieje możliwość skorzystania z porady genetycznej udzielanej przez lekarza specjalistę.

dr n. przyr. Alicja Ilnicka, tel. 605 066 320
dr n. med. Barbara Pawłowska, tel. 504 037 387