Informujemy, że z dniem 31.12.2018r. Laboratorium KARYOTEST zakończyło swoją działalność.

Badanie cytogenetyczne polecamy Państwu wykonać w Zakładzie Genetyki Instytutu Psychiatrii i Neurologii (telefon 22 4582572 w godzinach 9 - 15).


Laboratorium Badań Cytogenetycznych KARYOTEST
jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej wpisanym
do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 2589.

Laboratorium specjalizuje się w wykonywaniu badań cytogenetycznych (badań kariotypu) u pacjentów z niepowodzeniami rozrodu (poronieniami samoistnymi, niepłodnością), zaburzeniami rozwoju płciowego, a także badań profilaktycznych przed planowaną ciążą.

Badania kariotypu wykonywane są przez doświadczonych cytogenetyków posiadających specjalizację z laboratoryjnej genetyki medycznej, których kwalifikacje zawodowe i dorobek naukowy zostały zdobyte podczas wieloletniej pracy w renomowanym zakładzie genetyki medycznej.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu usług, w Laboratorium stosowany jest system audytu wewnętrznego. Laboratorium przystąpiło również do zewnętrznego, międzynarodowego systemu kontroli jakości - Labquality.
W przypadku nieprawidłowego wyniku badania kariotypu istnieje możliwość skorzystania z porady genetycznej udzielanej przez lekarza specjalistę.

dr n. przyr. Alicja Ilnicka, tel. 605 066 320
dr n. med. Barbara Pawłowska, tel. 504 037 387